HAKKIMIZDA

folio-1120 yıllık sektörel deneyimi, 25′ i aşkın ülkeden etkin üst düzey profesyonellerin katılımı, güçlü devlet ve özel sektör bağlantılarının senkronize kullanımı ile global tedarik, hedef pazarlama ve satış alanlarında danışmanlık hizmetleri verilir.
Dünya nüfusun ve doğal kaynaklarının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan ve çift haneli rakamlarla büyüyen “Gelişen Pazarlar” gerek yerel gerekse çok uluslu firmalar için mutlak kazanılması gereken bir alandır. İBAN global yaklaşımıyla, farklı bakışını ve tecrübe birikimini bu yeni dünyada başarılı sonuçlar elde etmeleri için müşterilerinin hizmetine sunar.

Tedarik

Türkİye merkez ofİsİmİz , Avusturya , Romanya ve Çİn’de faalİyet gösteren yerel ofİslerİmİz yardımı İle bİrçok ürüne ara satıcılar olmaksızın dİrekt üretİcİden ulaşmanızı sağlayabiliriz

Devamı…

 

 
Danışmanlık

İBAN global yaklaşımıyla , farklı bakışını ve tecrübe BİRİKİMİNİ Gelİşen Pazarların yenİ dünyasında başarılı sonuçlar elde etmelerİ İçİn müşterİlerİnİn hİzmetİne sunar.

Devamı…

 

 

PAZARLAMA & SATIŞ

Danışmanlık ve raporlamanın ötesinde Pazarlama – Satış faaliyetlerinin gerçekleştİrİlmesİnde İşbİrlİğİ veya tamamen fİrmamızca yapılması talep edİlmesİ durumunda İBAN pazarlama Departmanı devreye gİrer.

Devamı…